Anti-Spam Policy

Met m-mailer gebruikt u een "permission-based" e-mailing dienst.
De gebruikers van m-mailer kunnen hun account gebruiken om e-mail nieuwsbrieven te versturen naar mensen die hiertoe hun toestemming hebben verleend.
( bvb via registratie op een website )

waarvoor m-mailer gebruikt kan worden :

  • E-mail adressen die verzameld worden via een e-mail nieuwsbrief inschrijvingsformulier op uw website.
  • Leden van uw vereniging.
  • Uw klanten of mensen die u hun e-mail adres hebben gegeven om informatie te ontvangen van u of uw bedrijf.

Wat niet mag via m-mailer:

  • willekeurige Lijsten gebruiken met e-mail adressen die werden aangekocht of gehuurd.
  • Lijsten met e-mail adressen die zelf via het internet verzameld werden en waartoe de mensen ( de ontvangers ) dus geen toestemming hebben voor gegeven.<

Accounts die deze regels van e-marketing overtreden (of dit geprobeerd hebben), zullen onmiddellijk beëindigd worden.
Wij houden ons eraan om m-mailer als nuttige tool aan te bieden en niet om mensen hun mailboxen nutteloos te bevuilen.
indien toch iemand deze regel overtreed mag dit dadelijk worden gemeld via info@m-mailer.be of +0477 53 53 23.

Wij zullen dadelijk de nodige actie nemen om de klant te contacteren en hierop te wijzen. Indien nodig de account stoppen en ervoor zorgen dat uw adres gedeactiveerd wordt voor deze klant.